Ευρωπαϊκή ώρα κώδικα


Διδακτική Παρέμβαση

Περιγραφή Εκπαιδευτικής Διαδικασίας.

Δημιουργήθηκαν εικονικές τάξεις (για κάθε τάξη ξεχωριστά)  μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo στην οποία  δόθηκε εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές των τριών τάξεων σύμφωνα με τις οδηγίες της παγκόσμιας ώρας του κώδικα.

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά προγραμματισμου  για  τα οποία ενημερώθηκαν από την καθηγήτρια και μετά από περιήγηση μέσα από την πλατφόρμα  οι μαθητές είναι:

1. scratch (περιβάλλον  διαδραστικού προγραμματισμού το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Πανεπιστήμιο MIT και καλύπτει ευρύ φάσμα ηλικιών) .download

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ SCRATCH.

 

2. game maker (επαγγελματικός προγραμματισμός που απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες)

images

 

3. yenka (πρόγραμμα δημιουργίας διαδραστικών παιχνιδιών)

YENKA

4. Alice (δημιουργία κινουμένων σχεδίων και μικρών ταινιών- ένα πρόγραμμα του web 2.0)

ALICE

5. App Inventor προγραμμάτισε το κινητό σου από τον υπολογιστή ή το tablet σου

appinventr

6. Τρόποι δημιουργίας web-site.

7. Γλωσσομάθεια-Αλγοριθμική.

Κατόπιν οι μαθητές δημιούργησαν ομάδες και επέλεξαν το λογισμικό που τους ενδιέφερε. 

Ανατροφοδότηση.

Οι μαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τα παραπάνω λογισμικά και εργάζονται συστηματικά έτσι ώστε να λάβουν μέρος στην παγκόσμια ώρα του κώδικα τον Δεκέμβριο.

 

ΤΖΑΦΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ -ΠΕ19.