ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ 4 ΠΡΩΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ.

Θέλω αβουλήτως -το μυστήριο της θεϊκής “αδυναμίας” και σημειώσεις περί της θεώσεως  του ΜΑΝΙΑΤΗ Ι ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ –ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

ΣΧΕΔΙΟ1-ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ 2 – Ο Θεός των Χριστιανών

ΣΧΕΔΙΟ 3  : ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ 4 : ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ…

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗΣ: ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

Πολυσύνθετο το φαινόμενο των θρησκειών – Σταχυολόγηση “ορισμών”

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ – ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ “ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ” ΤΟΥ Α΄ΚΑΙ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ  ΑΠΟ ΤΟ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ