Σχολικός Κανονισμός

Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2014 οριστικοποιήθηκε η εκπόνηση του Σχολικού Κανονισμού για την  κοινότητα του λυκείου και δόθηκε προς επικύρωση στην ολομέλεια του  Συλλόγου  Διδασκόντων Η σχεδίαση και συγγραφή του παρόντος Κανονισμού εντάσσεται στο πλαίσιο εντεταλμένου   ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ κατά την ενεστώσα   σχολική περίοδο 2014-15. Μετά την τελική έγκρισή του από το Σ.Δ.,  ο Σχολικός Κανονισμός παραδίδεται προς εφαρμογή με την ανατολή του νέου ημερολογιακού έτους ( 2015)

.

κατάλογος

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ!