Αρχική » Σχετικά με μένα…

Σχετικά με μένα…

europassicon

 

 

 

Σχετικά με μένα..

 Βιογραφικό σημείωμα  Europass

 Προσωπικές πληροφορίες: 

Επώνυμο – Όνομα : ΤΖΑΦΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

 email:    mailto:aimtg@sch.gr

Ιστοσελίδα:   users.sch.gr/aimtg 

 Θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης:   Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  Ανατολικής Θεσσαλονίκης  / Καθηγήτρια Πληροφορικής.

 Επαγγελματική πείρα:

2001-2016    

 Καθηγήτρια Πληροφορικής   στο 4ο Γενικό Λύκειο  Καλαμαριάς   

 Υπεύθυνη Εργαστηρίου Πληροφορικής.

 1996-1998 Καθηγήτρια Πληροφορικής στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς.

 1995-1996 Καθηγήτρια Πληροφορικής στο Τεχνικό Λύκειο Λαγκαδά

 1994-1995 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τεχνικό Λύκειο Καλαμαριάς.

 1992-1994 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 1ο Τεχνικό Λύκειο Ξάνθης

 Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 Υπεύθυνη Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγράμματων , Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης    Αγωγής Υγείας ,Καταναλωτή, Πολιτιστικών,  Προώθησης Ισότητας των Φύλων.

 Επιμορφώτρια Ενηλίκων στις Τ.Π.Ε. Α? Επιπέδου ,

 Τεχνικός Στήριξης στις Τ.Π.Ε. Β? επιπέδου ,

 Υπεύθυνη Εργαστηρίου Πληροφορικής.

 Όνομα και διεύθυνση εργοδότη:ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εκπαίδευση και κατάρτιση:

2014-2015  : Πιστοποίηση-Επιμόρφωση Β? Επιπέδου-ΠΕ19 -ΤΠΕ

3/12/2012-4/12/2012

Εργαλεία Web 2.0 και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου  Joomla -ΕΠΕΣ -Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων.

2012-2014  Ευρωπαϊκά Προγράμματα  Ενδούπηρεσιακής Κατάρτισης.

18/11/2008 και 31/10/2008 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ?Τηλεκπαίδευση ?Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑ-ΙΤΥ

4/9/2006 -8/9/2006 Σεμινάριο στον Τομέα Νέων Τεχνολογιών με Αντικείμενο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε Ηλεκτρονική Μάθηση -Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Π.Ι.Ν.ΕΠ.

13/6 -29/6- 2005 Σεμινάριο με Θέμα Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Τηλεκπαίδευση ?Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

8/3/2003-20/4/2003 Σεμινάριο με τίτλο Εισαγωγή στα Εργαλεία Internet Photoshop και Frontpage ?Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης ?Διάρκεια 40 ώρες

8/12/2002 -13/2/2003 Σεμινάριο με τίτλο Macromedia Director ShockWave Studio ?Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης ?Διάρκεια 48 ώρες

1/6/1999-30/6/1999 Σεμινάριο ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο Επιμόρφωση Στελεχών της εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση -Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ,ΥΠΕΠΘ ?Διάρκεια 35 ώρες.

1/4/1998-28/5/1998 Σεμινάριο με τίτλο Νέες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Διάρκεια 40 ώρες -1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

15/9/1997 -3/11/1997 Σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διάρκειας 60 ωρών με θέμα Διδακτική της Πληροφορικής ?Νέες Τεχνολογίες. (Προγράμματα Κινητικότητας- Υπ.Ε.Π.Θ.)

3/11/1997-15/12/1997 Σεμινάριο με τίτλο Εφαρμογές του Internet στην Τηλε-Εκπαίδευση – Διάρκεια 40 ώρες -1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

22/4/1996-1/12-1996 Σεμινάριο με τίτλο Δίκτυα Novell ?Η διδασκαλία Πληροφορικής στο Γυμνάσιο – Διάρκεια 32 ώρες -1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

1/10/1995 -29/10/1995 Σεμινάριο με τίτλο Ητεχνολογία των πολυμέσων και η εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία ?Διάρκεια 28 ώρες -2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

28/2/1994- 23/3/1994 Σεμινάριο με τίτλο Τεχνολογικές Εφαρμογές στη Μέση Εκπαίδευση ?Διάρκεια 32 ώρες ?Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης ?Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

4/1/1994 -30/1/1994 Σεμινάριο ΥΠ.Ε.Π.Θ με θέματα Πληροφορικής Λειτουργικών Συστημάτων και Τοπικών Δικτύων Διάρκειας 45 ωρών -1ο Γυμνάσιο Ξάνθης.

31/10/1994 -7/12/1994 Σεμινάριο ΥΠ.Ε.Π.Θ με θέματα UNIX ,UNIFY,WORDPERFECT 5.1 ,LOTUS1-2-3 , LPI PASCAL ,RM COBOL στο ΤΕΛ Καλαμαριάς διάρκειας 72 ωρών.

1981-1986 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικό.

1988-1989 Σεμινάριο Επιμόρφωσης-Τμήμα Πληροφορικής στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας Δράμας Διάρκειας 160 ωρών.

Απόφοιτος του Β? Λυκείου Θηλέων Θεσσαλονίκης.

Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες

1989-1990 Επιμορφώτρια Ενηλίκων στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας Καβάλας ?Διάρκεια ωρών διδασκαλίας 118 ώρες.

1996-1997 Επιμορφώτρια Ενηλίκων στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας Θεσσαλονίκης ?Διάρκεια ωρών διδασκαλίας -62 ώρες

2002-2006 Επιμορφώτρια Ενηλίκων στις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ?Προγράμματα Κοινωνία τς Πληροφορίας ?Υπ.Ε.Π.Θ. ?Σύνολο ωρών διδασκαλίας 576 ώρες

2004 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πληροφορικής με Θέμα Πληροφορική και Εκπαίδευση ?ΥΠΕΠΘ , Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ.

1998 Επιμορφώτρια Ενηλίκων Πρόγραμμα ΕΠ.Α.Ε.Κ. σε συνεργασία με το 5ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εισαγωγή σστην Πληροφορική ?Εφαρμογές Office Διάρκειας 32 ωρών.

1992-2010 Καθηγήτρια Πληροφορικής. σε όλες τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2012-2013 Τεχνικός Στήριξης -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση -ομάδα Έργου ΕΣΠΑ -Πράξη: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και  εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Συνέδρια ?Ημερίδες

3/12/2007 Δ.Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης Γαλλικό Ινστιτούτο « Η φύση του Κινηματογράφου»

1-3/2/2007 Τριήμερο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε. Μουζακίου με θέμα

« Ενέργεια»

3/10/2006 Τηλεματικές Υπηρεσίες Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

16/11/2005 Δημιουργική Σχολική Τάξη ?Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη

5/11/2005 Ιστορική Αναδρομή στην Τεχνική Εκπαίδευση ?Δήμος Θεσσαλονίκης.

20-22/2/2004 Πληροφορική και Εκπαίδευση (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονίκης)

11-12 /11/2000 Συνέδριο Πληροφορικής «Πληροφορική και Εκπαίδευση» (Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονίκης)

22/11/1998 Κ.Π.Ε. Κορδελιού Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Θεωρία και Πράξη.

10/5/1996 Δυσλεξία Μαθησιακές Δυσκολίες ?Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δ.Δ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης.

6/10/1989 Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας Καβάλας «Μηχανοργάνωση Νοσοκομείων»

Διακρίσεις ?Έπαινοι

Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Θ. Τιμητική διάρκιση για την προσφορά στον τομεα Εκπαίδευσης και Πληροφορικής.

Δραστηριότητες Προγράμματα

 

2007-2009 Υπεύθυνη Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ?Πολύεταιρική   Σύμπραξη Σχολείων με αριθμό έγκρισης 2007-2009 07-GRCO1-CO06-OOO45-1 και Τίτλο «I Have a Dream..? ?4ο ΓΕ.Λ. Καλαμαριάς

2004-2007 Υπεύθυνη Ευρωπαϊκού  Προγράμματος, Comenius -3 , Θεματικά Δίκτυα με τίτλο N.E.A.C.

και με αριθμό έγκρισης 11683-CP-1-2004-1-IT-4ο ΓΕ.Λ. Καλαμαριάς

2002-2003 Υπεύθυνη Ευρωπαϊκου Προγράμματος, Comenius -1 με τίτλο ?I eat Therefore I am?  Πολυεταιρική Σύμπραξη Σχολείων- 4ο ΓΕ.Λ. Καλαμαριάς

2007 Υπεύθυνη Πολιτιστικού Προγράμματος   « Έχω Ένα Όνειρο ..ένας διάλογος για την πολυ πολυτισμικότητα» –  4ο ΓΕ.Λ. Καλαμαριάς.

2002 Υπεύθυνη διοργάνωσης τηλεδιάσκεψης με θέμα « Η Ευρώπη και ο Πόλεμος» στα πλαίσια του προγράμματος Άνοιξη της Ευρώπης.

2006-2007 Συμμετοχή στο πρόγραμμα e-twinning. Συνεργασίες με σχολεία από την Γερμανία ,Γαλλία,Βουλγαρία.

2006-2007 Υπεύθυνη Συνεργασίας με το Δίκτυο ALF Ίδρυμα Anna Lindh ?Ευρώ- μεσογειακό   Δίκτυο για τη Νεολαία.

1997 -2007 Υπεύθυνη στα ακόλουθα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης :

1997-1998 « Όδός Ιπποκράτους Άνευ Κράτους»

2002-2003 « Η Αυλή μας ,Η Γειτονιά μας , ο Κόσμος »

2004-2005 « Η2Ο όχι απλα νερό» σε συνεργασία με το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

2005-2006 ««Ανακαλύπτουμε το Δάσος » σε συνεργασία με το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του Πανεπιστημίου Αιγαίου

2006-2007 «Ενέργεια SOS»

2007-2008 Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

2008-2009 Η Βία δεν είναι μαγκιά..

2002-2005 Υπεύθυνη στα ακόλουθα προγράμματα Αγωγής Υγείας :

2002 -2003 Δίκτυο Σχολείων για την Διατροφή

2003-2004 Ισότητα Φύλων

2003-2004 Συμμετοχή σε Δίκτυο Σχολείων σε συνεργασία με το ΚΕ.Θ.Ι. με θέμα «Μητρότητα και Ισότητα Φύλων »

Εργα ?Εκπαιδευτικό Υλικό

1996 Η χελώνα της Logo στο Γυμνάσιο

1997 Έντυπο με τίτλο Όδός Ιπποκράτους Άνευ Κράτους

2005 Έντυπο με τίτλο « Η2Ο όχι απλα νερό»

2006 Έντυπο με τίτλο «Οικογενειακή Ζωή και Μητρική Φροντίδα στην Ευρώπη»

2009 Έντυπο με τίτλο « Έχω ένα όνειρο » στα ελληνικά και στα Αγγλικά.

2007-2009 Leaflet στα ελληνικά και στα αγγλικά με τίτλο Έλληνες από την Ιστορία που πραγματοποίησαν τα όνειρα τους.

 

Εκπαιδευτικά cd?s ?ταινίες

« Η2Ο όχι απλα νερό»

«Βότανα και Μπαχαρικά»

?I Eat Therefore I am»

«Ανακαλύπτουμε το Δάσος »

«Ενέργεια SOS»

Εκπαιδευτικό Πειραματικό Παιχνίδι « Η Διατροφική Πυραμίδα».

Τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες

2010 Τεχνικός Στήριξης σε σεμινάρια στις Τ.Π.Ε. Β? επιπέδου -4ο Γενικό Λύκειο Καλαμαριάς.

2002-2004 Τεχνικός Στήριξης σε εκδηλώσεις του 3ου Γραφείου Δ.Δ.Ε. « Έργα και Ημέρες του Δημοσίου Σχολείου»

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Οκτώβριος 2020
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
28 Σεπτεμβρίου 2020 29 Σεπτεμβρίου 2020 30 Σεπτεμβρίου 2020 1 Οκτωβρίου 2020 2 Οκτωβρίου 2020 3 Οκτωβρίου 2020 4 Οκτωβρίου 2020
5 Οκτωβρίου 2020 6 Οκτωβρίου 2020 7 Οκτωβρίου 2020 8 Οκτωβρίου 2020 9 Οκτωβρίου 2020 10 Οκτωβρίου 2020 11 Οκτωβρίου 2020
12 Οκτωβρίου 2020 13 Οκτωβρίου 2020 14 Οκτωβρίου 2020 15 Οκτωβρίου 2020 16 Οκτωβρίου 2020 17 Οκτωβρίου 2020 18 Οκτωβρίου 2020
19 Οκτωβρίου 2020 20 Οκτωβρίου 2020 21 Οκτωβρίου 2020 22 Οκτωβρίου 2020 23 Οκτωβρίου 2020 24 Οκτωβρίου 2020 25 Οκτωβρίου 2020
26 Οκτωβρίου 2020 27 Οκτωβρίου 2020 28 Οκτωβρίου 2020 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020 31 Οκτωβρίου 2020 1 Νοεμβρίου 2020