Αρχική » Σχολικός Κανονισμός

Σχολικός Κανονισμός

Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2014 οριστικοποιήθηκε η εκπόνηση του Σχολικού Κανονισμού για την  κοινότητα του λυκείου και δόθηκε προς επικύρωση στην ολομέλεια του  Συλλόγου  Διδασκόντων Η σχεδίαση και συγγραφή του παρόντος Κανονισμού εντάσσεται στο πλαίσιο εντεταλμένου   ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ κατά την ενεστώσα   σχολική περίοδο 2014-15. Μετά την τελική έγκρισή του από το Σ.Δ.,  ο Σχολικός Κανονισμός παραδίδεται προς εφαρμογή με την ανατολή του νέου ημερολογιακού έτους ( 2015)

.

κατάλογος

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ!

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Οκτώβριος 2020
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
28 Σεπτεμβρίου 2020 29 Σεπτεμβρίου 2020 30 Σεπτεμβρίου 2020 1 Οκτωβρίου 2020 2 Οκτωβρίου 2020 3 Οκτωβρίου 2020 4 Οκτωβρίου 2020
5 Οκτωβρίου 2020 6 Οκτωβρίου 2020 7 Οκτωβρίου 2020 8 Οκτωβρίου 2020 9 Οκτωβρίου 2020 10 Οκτωβρίου 2020 11 Οκτωβρίου 2020
12 Οκτωβρίου 2020 13 Οκτωβρίου 2020 14 Οκτωβρίου 2020 15 Οκτωβρίου 2020 16 Οκτωβρίου 2020 17 Οκτωβρίου 2020 18 Οκτωβρίου 2020
19 Οκτωβρίου 2020 20 Οκτωβρίου 2020 21 Οκτωβρίου 2020 22 Οκτωβρίου 2020 23 Οκτωβρίου 2020 24 Οκτωβρίου 2020 25 Οκτωβρίου 2020
26 Οκτωβρίου 2020 27 Οκτωβρίου 2020 28 Οκτωβρίου 2020 29 Οκτωβρίου 2020 30 Οκτωβρίου 2020 31 Οκτωβρίου 2020 1 Νοεμβρίου 2020